B-View Cloud Pro

App voor iOS en Android


B-View Cloud Pro Is een gratis app die u toelaat om SMaBiT veilig en gemakkelijk toegang tot compatibele IP-camera's en NVR-systemen.

Functies

 • Speel de Live Image van een camera of kanaal van het NVR-systeem bij lage, medium of hoogste resolutie.
 • Tegel display van de Live Image van meerdere camera's of meerdere kanalen van een of verschillende NVR-systemen.
 • Speel de opnames op de geheugenkaart van een camera of het NVR-systeem door datum en tijd te selecteren.
 • Afbeeldingen en videofragmenten opslaan op uw smartphone of Tablet.
 • Toegang tot de set camera's en NVR systemen vanaf een willekeurig aantal apparaten.

Cloud service

Om app te gebruiken, is het noodzakelijk om een vrije gebruikersrekening tot stand te brengen. De gegevens die nodig zijn voor de werking van de app (e-mail adres, wachtwoord en de lijst van camera's en NVR-systemen) worden opgeslagen op servers in Duitsland. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de exploitatie van de app. Om onbeperkte toegang tot app toe te staan, worden de gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen. Om de gegevens te verwijderen of informatie te verstrekken over de gebruikte gegevens, u contact opnemen met onze support (info@smabit.eu).

Het gebruik van B-View Cloud Pro de app en B-View Cloud service is kosteloos.

Setup

Installeer de app via de App Store van uw smartphone of Tablet. U ook de volgende adressen gebruiken:

Eenmaal gestart, moet u eerst een gebruikersaccount instellen. Selecteer de knop registreren. Voer uw e-mail adres in en voer een wachtwoord in dat u 2 keer kiest. Bevestig vervolgens opnieuw met de registratie.

Een paar minuten later ontvangt u een e-mail met een link om de account te activeren. Zodra de link is bevestigd, u zich aanmelden bij de app met uw e-mail adres en wachtwoord. Zodra u ingelogd bent, wordt de pagina met apparaten geopend met een overzicht van alle CAMERA'S en NVR-systemen die zijn geïnstalleerd.

Hoofdmenu

Het belangrijkste menu van app kan via de menuknoop met de 3 horizontale staven in het hogere verlaten beeldgebied worden betreden. Deze knoop staat u toe om tot alle eigenschappen van app toegang te hebben.

Voeg camera's en NVR-systemen toe

Om een camera of NVR systeem met de app te gebruiken, moet je het eerst toevoegen. Gebruik de plus-knop in de rechterbovenhoek afbeelding gebied. Het opent een met menu met de 3 verschillende manieren om een camera of een NVR-systeem toe te voegen.

 1. QR code
  Als er een sticker is met een QR code op uw apparaat, gebruik dan deze optie. Als deze optie is geselecteerd, wordt de camera functie van uw apparaat geactiveerd en u de gegevens van de camera's of het NVR-systeem doorgeven door de QR-code te registreren.
 2. LAN zoeken
  Gebruik deze optie als het apparaat en de camera of het NVR-systeem zich op hetzelfde lokale netwerk bevinden. Indien geselecteerd, opent een lijst van alle camera's en NVR systemen beschikbaar op het netwerk. Op hetzelfde netwerk zijn de apparaten verbonden met dezelfde router. Het is irrelevant of, bijvoorbeeld, het apparaat is in het WLAN en de camera is aangesloten via LAN.
 3. Apparaat toevoegen
  Als de eerste twee opties geen resultaat opleveren, u de UID, de Cloud licentiecode van de camera of het NVR-systeem handmatig invoeren.

Na het toevoegen van de camera of het NVR systeem via een van de 2 2 opties, wordt de Setup pagina van het betreffende apparaat geopend.

 1. De veldnaam wordt gebruikt voor de latere identificatie van de camera of het NVR-systeem in het overzicht van het apparaat. U het vrij kiezen.
 2. Gebruikersnaam en wachtwoord moeten overeenkomen met de instellingen van de camera of het NVR-systeem. De fabrieksinstelling is "admin" voor beide waarden. U zult later de optie hebben om het apparatenwachtwoord via app te veranderen.

Voltooi de toevoeging via de opslag knoop met het floppy pictogram in het hogere juiste beeldgebied.

Apparaat

In de Device List ( apparaten selecteren in het hoofdmenu) vindt u een overzicht van de toegevoegde CAMERA'S en NVR systemen. Voor elk apparaat ziet u de naam en de UID, evenals de status.

Raak de corresponderende vermelding in de lijst met apparaten aan om de Live Image van een camera te bekijken. De status van de camera moet aangesloten zijn.

Raak de pijlknop aan de rechterkant van elk item aan om de apparaatinstellingen te wijzigen. Als u een apparaat wilt verwijderen, raakt u het item lange tijd aan en bevestigt u de verwijdering in het desbetreffende dialoogvenster.

Live

Op deze pagina u de live image view van 1 tot 16 camera's of NVR-kanalen starten. Overzicht van de individuele functies:

Kanaal selectie (lijst met alle beschikbare kanalen)
Kanaal selectie (voor het gekozen afbeeldingsgebied)
Aantal Live-afbeeldingen dat tegelijkertijd moet worden weergegeven.
Selectie beeldkwaliteit (laag, gemiddeld, hoog). Hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe hoger de vereiste bandbreedte en dus het volume van de gegevens.
Opname enkel beeld
Video-opname (om opnieuw aan te raken tot finish)
Camera microfoon in (indien beschikbaar)
Instellen van PTZ (Motion), zoom en focus (indien ondersteund). U de optische zoom door vingergebaren op de foto.
Stoppen met afspelen voor Select venster
Het afspelen stoppen voor alle vensters

In een verticale positie, het apparaat toont de menubalken, in een horizontale positie spelen we de video in volledig scherm.

Als alternatief, kanaal selectie wordt ook gemaakt door het selecteren van de gewenste vermelding in de lijst van apparaten.

Afspelen

Met deze functie u afbeeldingen van een camera of NVR-systeem selecteren en afspelen door datum en tijd te selecteren.

Selecteer eerst de camera van het NVR-systeem of reset kanaal via kanaal selectie knoppen of uit. In de weergave Kalender u de tag selecteren. Beschikbare dagen zijn gemarkeerd in het groen, de huidige dag in het rood. Connect Selecteer de tijd en begin te spelen via de overeenkomstige knop.

Op de afspeelpagina u de gewenste tijd selecteren om te spelen door de tijdlijn te verplaatsen.

Kanaal selectie
Kanaal selectie intrekken (nieuw kanaal kiezen)
Afspelen pauze (zodra druk op om verder te gaan)
Opname enkel beeld
Video-opname (om opnieuw aan te raken tot finish)
Camera microfoon in (indien beschikbaar)

Bestanden

Op de paginabestanden worden alle opgeslagen frames en Video's weergegeven gesorteerd op tijd, type of apparaat. Raak de overeenkomstige voorbeeldafbeelding aan om deze te openen. Als u meerdere bestanden wilt selecteren, gebruikt u de knop meervoudige selectie boven in het afbeeldingsgebied.

In de individuele en meervoudige selectie, knoppen zijn beschikbaar voor het verwijderen, opslaan en delen.

Geräteeinstellungen

U de pagina met instellingen voor het betreffende apparaat bereiken via de pijlknop aan de rechterkant van elke vermelding van de lijst met apparaten. Het opent de pagina camera bewerken.

De volgende velden zijn hetzelfde voor alle apparaten:
Naam De naam van het apparaat. U dit veld op wil wijzigen.
Gebruiker De gebruikersnaam van de camera of het NVR-systeem. Tenzij expliciet anders ingesteld, is dit altijd admin .
Wachtwoord Het apparaat wachtwoord. De fabrieksinstelling is admin.
NIETS: dit veld wordt alleen gebruikt om het huidige wachtwoord in te voeren. Als u het wachtwoord wilt wijzigen, gebruikt u het juiste instellingenmenu (zie hieronder).
Deed De UID-id van de camera. Door de streepjescode aan te raken, u deze vergroten, zodat een andere gebruiker bijvoorbeeld dezelfde camera kan toevoegen.
Status Verbinding. Als u de status wilt bijwerken, gebruikt u de knop cirkel rechts van de statusweergave.
Systeem Reset en herstart de camera of NVR systeem.

De volgende instellingen en menu's zijn afhankelijk van het apparaat. Als u geen menu ziet, ook al is de camera of het NVR-systeem aangesloten, gebruik dan de update knop rechts van het status display. Alle menu's kunnen worden geopend door het selecteren van de pijlknop aan de rechterkant van elke lijn.


IP-camera's
Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle camera modellen.
Apparaat info De informatie over het apparaat en de huidige firmware versie weergeven.
Tijd Vonk de systeemtijd van de camera
Veiligheid Het camera wachtwoord wijzigen
Mirroring De afbeelding spiegelen of roteren
IR-cut filter Instellingen van het infrarood filter van de camera
Osd Display en locatie van de in-Picture informatie (apparaat naam en tijd)
Stream Camera stream-instellingen
Draadloze Wi-Fi-instellingen van de camera. U moet deze instellingen alleen wijzigen als de camera is aangesloten via een LAN-kabel of in de modus toegangspunt.
Mobiele Status van de cellulaire verbinding en instellingen
E-mail Instellingen voor de camera e-mail notificaties
Ftp Instellingen om op te slaan op een FTP-server
Alarm De bewegingsdetectie van de camera regelen of activeren

NVR-systeem
Channel Management Instelling en instellingen van de kanalen van het NVR-systeem.

Compatibele producten

IP-camera's
 • B-Focus Vari II-AV7210/10
 • Eggy II– AV7210/11, AV7210/11W
 • B-Focus LTE– AV7210/12
Afhankelijk van het verkoopkanaal is het mogelijk dat er geen B-View Cloud Pro licentie vooraf is geïnstalleerd op uw camera. In dit geval hebt u één licentietype per camera nodig. AV7200/UID.

NVR-systemen
Alle producten. NVR-systemen die vóór het begin van 2018 zijn verkocht, B-View Cloud Pro mogen nog geen geschikte licentie hebben geïnstalleerd. Neem in deze gevallen contact op SMaBiT met de klanten service.